AUTOCARS BARRERA, S.L.

Política de privacitat

1. Dades relatius al Responsable

Responsable Tractament

 • Entitat: AUTOCARS BARRERA, S.L
 • CIF de l’entitat: B60416302
 • Direcció de l’entitat: CARRER VEÏNAT SANT PERE, 39 – (08490) TORDERA
 • Email de l’entitat: ADMINISTRACIO@AUTOCARSBARRERA.CAT
 • Responsable del tractament: LLUÍS BARRERA SUREDA
 •  Telèfon del Responsable del tractament: 
 • Direcció email del Responsable del tractament: ADMINISTRACIO@AUTOCARSBARRERA.CAT

2. Finalitats

En compliment de lo disposat en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li informem que, depenen de la relació que tingui amb nosaltres, a AUTOCARS BARRERA, S.L. tractem les dades que ens facilita per alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
 • Control i vigilància d’accés a llocs
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Formació
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar-los un servei
 • Seguretat de l’entitat
 • Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comú o accident laboral
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentrestant duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva suspensió, així com del temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal pel tractament de les seves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un nou contracte
 • Interès legítim per una part del responsable del tractament

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A altres responsables del tractament
 • Gestoria/Assessoria
 • Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Tenen dret a obtenir confirmació sobre si a AUTOCARS BARRERA, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, quan, entre altres motius, les seves dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollits.

En determinants circumstancies i pels motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. AUTOCARS BARRERA, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat pels motius legítims imperiosos, o l’exercici a la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, poden exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets poden realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per exercir el dret d’Accés faci clic aquí

 • Per exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (oblit) faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Oposició faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent direcció: CARRER VEÏNAT SANT PERE, 39 – (08490) TORDERA adjuntant una fotocòpia del DNI, per la certesa de la seva identitat. Recordi faciliti la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza pel compte o portal objecte de la seva sol·licitud.

Per últim, li informant que poden dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina web, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

AUTOCARS BARRERA, S.L.

Veïnat Sant Pere, 39

08490 Tordera

BARCELONA

T. +34 937 640 596

F. +34 937 642 567

info@autocarsbarrera.cat

+34 937 640 596

info@autocarsbarrera.cat

Avís legal - Política de privacitat - Cookies - Política de qualitat - Carta de Serveis
AUTOCARS BARRERA, S.L. Troba'ns a:   Facebook   Twitter