AUTOCARS BARRERA, S.L.

AVÍS LEGAL

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del que és titular AUTOCARS BARRERA, S.L. La navegació pel lloc web d’AUTOCARS BARRERA, S.L, atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest AVÍS LEGAL, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer ús correcte del lloc web de conformitat de les lleis, la bona fe, l’odre públic, els usos de tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant AUTOCARS BARRERA, S.L. o davant de tercers, de qualsevol dels danys i prejudicis que poden ocasionar-li com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació.

2. Identificació i comunicacions

AUTOCARS BARRERA S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: AUTOCARS BARRERA, S.L.
 • El seu CIF és: B60416302
 • El seu domicili social està a: CARRER VEÏNAT SANT PERE, 39 – (08490) TORDERA

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició les diferents vies de contactes especificats a la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb AUTOCARS BARRERA, S.L. es consideren eficients, a tots els efectes, sempre i quan es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant AUTOCARS BARRERA, S.L. condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva pàgina web al previ compliments del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunica a AUTOCARS BARRERA, S.L. y serà l’únic responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’AUTOCARS BARRERA, S.L. i a no utilitzar-los entre altres:

 • Difondre contingut, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia terrorista o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics o sistemes físics i lògics d’ AUTOCARS BARRERA, S.L o de terceres persones: així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AUTOCARS BARRERA, S.L presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d’altres persones o a àrees restringides del sistemes informàtics d’ AUTOCARS BARRERA, S.L. o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ AUTOCARS BARRERA, S.L. o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o aquest fet resulti legalment permès.
 • Captar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que es tingui la seva prèvia sol·licitud de consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra que pertany a la propietat d’ AUTOCARS BARRERA, S.L. sense que es puguin entendre com cedides cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de lo estrictament necessari pel correcte ús de la pàgina web.

En definitiva, vostè accedeix a aquest lloc web, per visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web, són propietat d’ AUTOCARS BARRERA, S.L. sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al mateix li contribueixi el dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, queden prohibits.

L’establiment d’un hiper enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AUTOCARS BARRERA, S.L. i el propietari del lloc web en la que s’estableix, ni l’acceptació i aprovació per part d’ AUTOCARS BARRERA, S.L. dels seus continguts i serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiper enllaç prèviament, hauran de sol·licitar per escrit a AUTOCARS BARRERA, S.L. En tot cas, el hiper enllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se a realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre AUTOCARS BARRERA, S.L. o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

AUTOCARS BARRERA, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials exposats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base els mateixos.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitats

AUTOCARS BARRERA, S.L. exclou, fins on permeti l’ordenament jurídics, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivada de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web per falta de veracitat, exactitud, adhesivitat i/o dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe de continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició els qui hagin accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus i d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • El incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, AUTOCARS BARRERA, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin els drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, AUTOCARS BARRERA, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s’hi trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web són exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar continguts que ofereixi aquest lloc web. AUTOCARS BARRERA, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats: no suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. AUTOCARS BARRERA, S.L. no es responsabilitza de l’establiment dels hipervincles per part de tercers.

5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb AUTOCARS BARRERA, S.L. identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacte.

Per a tota la qüestió de legitimitat que incumbeix el lloc web d’ AUTOCARS BARRERA, S.L. serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu d’Espanya.

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

AUTOCARS BARRERA, S.L.

Veïnat Sant Pere, 39

08490 Tordera

BARCELONA

T. +34 937 640 596

F. +34 937 642 567

info@autocarsbarrera.cat

+34 937 640 596

info@autocarsbarrera.cat

Avís legal - Política de privacitat - Cookies - Política de qualitat - Carta de Serveis
AUTOCARS BARRERA, S.L. Troba'ns a:   Facebook   Twitter